Percussiegroep "Con Brio"

In de schoot van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kieldrecht (KHSC) wordt in 1967 een geüniformeerde meisjesdrumband opgericht.
In 1994 wordt de meisjesdrumband ontbonden en het "percussie-ensemble" wordt opgericht onder leiding van Luc Van Hoorick.
In september 2001 neemt Gerry Geerts het dirigeerstokje over en wordt er getracht om met een sterk afgeslankte bezetting (nog 5 actieve leden) een nieuw muzikaal hoofdstuk te schrijven.
Hoewel de vernieuwde ploeg goed weet dat er met zo'n kleine bezetting veel beperkingen zijn, werpt zij zich met volle moed en veel enthousiasme op het opnieuw opbouwen van een toffe en plezante groep. Resultaat na 2 maanden: 1 extra lid. Na een geslaagd en fel gesmaakt eerste concert op 20 april 2002 worden 5 extra enthousiastelingen opgenomen onder de leden, wat meteen een bijna-verdubbeling van het ledenbestand betekent.
Op 8 september 2002 gaat de nieuwe groep voor de eerste maal internationaal (naar buurgemeente Nieuw-Namen in Nederland) en speelt ook daar de pannen van het dak op een muzikale namiddag waaraan een 6-tal muziekkorpsen deelnemen.
Op 27 oktober 2002 beslist de percussieband om zich in de toekomst "Con brio" te noemen.
In maart 2011 geeft Gerry Geerts het dirigeerstokje door aan Timothy Van Steenberge.
In 2016 telt de groep 11 leden.